Våra kliniker

Atleva är en vårdkoncern som startades 2008 och via flertalet klinker erbjuder avancerad och omfattande specialistvård — från topp till tå.
Samtliga kliniker bedriver verksamhet med utredning, behandling och rehabilitering.

HandCenter

Är Sveriges största privata leverantör av handkirurgiska ingrepp och genomför all typ av handkirurgi.

FotCenter

Genomför all typ av fot- och fotledskirurgi — från förslitnings- och idrottsrelaterade skador till medfödda problem.

Smärthjälpen

Behandlar all typ av långvariga smärttillstånd — smärta och värk som pågått i minst tre månader och inte är orsakad av malignitet.

Med fokus på helheten

Genom vårt helhetsperspektiv ser vi varje del av kroppen som lika viktig. Det innebär att vi tar alla våra patienter på största allvar. Hos oss är man trygg i att veta att man får den hjälp man behöver, med syfte att förbli symptomfri och må så bra som möjligt under lång tid framöver.

Och patienten i första rummet

Att patienten känner sig trygg är vår hjärtefråga och en grundpelare som sitter i verksamhetens alla väggar. En god kommunikation ser vi därför som en förutsättning för all lyckad vård och behandling.

Kompetens

Empati

Helhetssyn

Kvalitet

Atleva Specialistvård AB blir ett helägt dotterbolag till Atveda AB, ett långsiktigt ägarbolag inom specialistvård grundat av ägarna i Atleva.

Vi ser mycket positivt på möjligheterna att nu i ett större sammanhang och med de utökade synergier som detta medför fortsätta att stärka vår position på den svenska marknaden inom den högkvalitativa specialistvården.

Läs mer om Atveda >

Vi bygger för framtiden – Atleva samlar alla Göteborgskliniker i nya stadsdelen för hälsa och life science i Mölndal.

Nu är det klart att vi på Atleva – förlägger alla tre göteborgsbaserade kliniker (Smärthjälpen, HandCenter och FotCenter ) samt vårt kontor i GoCo Health Innovation City. Satsningen görs i nya kvarteret GoCo Clinic som blir ett 8000 kvadratmeter stort center för specialiserad utförandevård och en viktig pusselbit i klustrets utveckling.

Inplanerad inflytt kommer ske första kvartalet år 2023. Vi ser alla framemot denna resa!

Handplockade specialister i hela landet

Våra medarbetare har mångårig klinisk erfarenhet och all personal är omsorgsfullt utvald efter kompetens och förmåga inom sitt verksamhetsområde.

Hos oss träffar patienten samma läkare vid varje besök. För varje nytt möte byggs ökat förtroende, vilket gör att vi tillsammans kan jobba än mer effektivt mot de mål vi sätter upp.

Våra kliniker är öppna året om. Nyopererade patienter kan när som helst få rådgivning och hjälp över telefon.

Vi vill alltid vara nära till hands för våra patienter. Vi har placerat våra kliniker centralt på flera orter runtom i Sverige. Ambitionen är att fortsätta utöka vår verksamhet med fler kliniker och ytterligare verksamhetsområden.

Vi älskar vårt jobb

Great Place to Work® utvärderar och utvecklar arbetsplatskulturer, med årliga listor över Sveriges bästa arbetsplatser. Deras undersökning har visat att 98 % av våra medarbetare trivs på sin arbetsplats, är stolta att berätta var de arbetar och rekommenderar våra tjänster till andra. Det innebär att vi ligger i nivå med de bästa arbetsplatserna i Sverige.

Kvalitet och uppföljning

Kvalitet och uppföljning är viktigt för oss. Därför jobbar vi systematiskt med att hela tiden utveckla vår verksamhet. En del i målsättningen har varit att certifiera alla kliniker enligt KIV — Kvalitetssäkring inom vården. Certifieringen innebär att vi arbetar efter samma ledningssystem, med samma rutiner och handläggning. Det betyder att vi kan erbjuda alla våra patienter samma kvalitet, service och uppföljning oavsett vilket klinik man befinner sig på.

99 % nöjda patienter

Eftersom alla individer har olika behov är det viktigt för oss att patienten blir hörd och sett, alltid och utan undantag. Tillsammans med våra korta väntetider, fokus på rätt diagnos och insats vi rätt tidpunkt har vi därför lyckats med någonting vi känner stor stolthet inför — 99 % nöjda patienter.

Vår vision är att vara ditt självklara val

Vår intention är att erbjuda ett brett vårdutbud utifrån en helhetssyn tillsammans med omhändertagande och kompetenta medarbetare. Vårt löfte är trygga och bekväma händer genom hela vårdförloppet och vår strävan är alltid att bli bättre på det vi gör.

Medarbetare

Ulrika Olbe

VD

Ulrika Olbe

Jag är privilegierad att få jobba med det jag brinner för, nämligen att få vara med att skapa god och effektiv vård. Jag jobbar på Atleva Specialistvård för här finns en framåtanda och vilja att skapa högkvalificerad vård med hög tillgänglighet.

Mail: ulrika.olbe@atleva.se

Läs mer

Jörgen Emanuelsson

Ekonomichef

Jörgen Emanuelsson

Jag är övertygad om att god ekonomiska kontroll är en viktig del av ett företags framgång. Jag har en strävan att hela tiden förbättra arbetet med styr- och kontrollsystem, ekonomiska planer och rutiner och att på så sätt ge bättre beslutsunderlag till ledning, styrelse och ägare.

Mail: jorgen.emanuelsson@atleva.se

Läs mer

Sarah Sannemalm Bimbilova

Operativ chef

Sarah Sannemalm Bimbilova

Läs mer

Petra Berndtsson

Affärsutvecklare

Petra Berndtsson

Petra började som affärsutvecklare på Atleva Specialistvård 2021.

”Jag brinner för att optimera och förenkla kundresan. Sjukvård ska vara så tillgänglig och kvalitativ som möjligt. Det är roligt att få vara med och utveckla kunderbjudandet inom Atleva då organisationen är ständigt nytänkande med siktet på att öka tillgängligheten till vård med hög kvalitet samt att möta morgondagens vårdbehov.”

Petra har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, försäkringsbolag, läkemedelsföretag och vårdsektorn.

Läs mer

Ola Collin

Etableringschef

Ola Collin

Läs mer

Erik Ludvig

IT ansvarig

Erik Ludvig

Läs mer

Felicia Thoresson

Affärscontroller / Löneadministratör

Felicia Thoresson

Läs mer

Emelie Nordén

Ekonomiassistent

Emelie Nordén

Läs mer

Alma Rastoder

Ekonomiassistent

Alma Rastoder

Alma började jobba som ekonomiassistent på Atleva i juni 2019. Hon ansvarar bl.a. för den löpande bokföring, kontoavstämningar, påminnelsehanteringen, kund- och leverantörsreskontran.

Alma har en yrkeshögskoleutbildning inom sälj och marknadsföring och har flera års arbetslivserfarenhet inom ekonomi och administration.”

Läs mer

Tomas Bremholm

Medicinskt ledningsansvarig

Tomas Bremholm

Tomas tillträdde som medicinskt ledningsansvarig läkare för Atleva Specialistvård i april 2020.
Inom Atleva koncernen deltar Tomas i ledningsgruppsarbetet, primärt som medicinskt stöd till VD och enhetscheferna men även som samordnare för enheternas/klinikernas medicinskt ledningsansvariga läkare.

Mellan 2019–2020 var Tomas läkare på Smärthjälpen i Göteborg. Dessförinnan var han regionläkare, medicinsk rådgivare för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden samt enhetschef för Kunskapsstöd Somatik vid koncernkontoret Västra Götalandsregionen.
Som klinisk läkare har Tomas varit verksam vid ett antal olika vårdcentraler varav en som verksamhetschef. Han har varit överläkare och chef vid Försäkrings Medicinskt Centrum i Göteborg. Tomas är utbildad till leg. läkare 1989 och därefter specialist i allmänmedicin 1994. Han har också en sjuksköterske legitimation från 1980 och har arbetat som instruktör vid Marinens Sjukvårdsskola.

Läs mer

Mathilda Klingström

Kvalitet och verksamhetsutvecklare

Mathilda Klingström

Mathilda ansvarar för hållbarhet, det systematiska kvalitetsarbetet och brinner för utveckling och att hitta smarta lösningar. Mathilda tycker det är roligt att vara en del av Atlevas framåtanda och strävar efter att utveckla nya arbetssätt och processer för att nå våra mål.

Läs mer

Ledningsgrupp

STRATEGISK LEDNINGSGRUPP

Ulrika Olbe

VD Atleva Specialistvård

Jörgen Emanuelsson

Ekonomichef Atleva Specialistvård

Thomas Bremholm

Medicinskt ansvarig Atleva Specialistvård

Sarah Sannemalm Bimbilova

Operativ chef Atleva Specialistvård

Petra Berndtsson

Affärsutvecklare Atleva Specialistvård

OPERATIV LEDNINGSGRUPP

Sarah Sannemalm Bimbilova

Operativ chef Atleva Specialistvård

Maria Paskovski

Enhetschef Smärthjälpen Göteborg & Stockholm, Werbe & Partners

Marie Viktor

Enhetschef HandCenter & FotCenter Öresund

Anna Zeipel

Enhetschef HandCenter Stockholm

Ulrika Norlin

Enhetschef HandCenter mottagning

Pia Wessberg

Enhetschef operation Handcenter Göteborg

Mathilda Klingström

Kvalitets & verksamhetsutvecklare Atleva Specialistvård AB

Jane Malmström

Enhetschef FotCenter Stockholm & Göteborg

Styrelse

Katarina Sjögren

Styrelseledamot, Ordförande

Ralph Riber

Styrelseledamot

Ola Collin

Styrelseledamot

Anders Wallmon

Styrelsesuppleant