Våra kliniker

Atleva är en vårdkoncern som startades 2008 och via flertalet klinker erbjuder avancerad och omfattande specialistvård — från topp till tå.
Samtliga kliniker bedriver verksamhet med utredning, behandling och rehabilitering.

HandCenter

Är Sveriges största privata leverantör av handkirurgiska ingrepp och genomför all typ av handkirurgi.

FotCenter

Genomför all typ av fot- och fotledskirurgi — från förslitnings- och idrottsrelaterade skador till medfödda problem.

Smärthjälpen

Behandlar all typ av långvariga smärttillstånd — smärta och värk som pågått i minst tre månader och inte är orsakad av malignitet.

Werbe & Partners

Vänder sig till företag och arbetar i förebyggande syfte med att lokalisera och åtgärda hälsoproblem på arbetsplatsen.

Vi utreder, behandlar och rehabiliterar

— utan utdragna processer och väntetider.

Våra korta väntetider gör att våra patienter får den hjälp de behöver — när de behöver den. Och eftersom vår kunskap bygger på mångårig erfarenhet har vi utvecklat och förfinat metoder som vi vet fungerar. Vårt mål är att patienten ska få ut det mesta av livet, varje dag. Det gör vi genom noggrann diagnos, rätt behandling och ett målmedvetet rehabiliteringsarbete. Vi vill att patienten känner sig trygg och bekväm från början till slut, därför lägger vi stor vikt vid att vara närvarande genom hela vårdförloppet.

Med fokus på helheten

Genom vårt helhetsperspektiv ser vi varje del av kroppen som lika viktig. Det innebär att vi tar alla våra patienter på största allvar. Hos oss är man trygg i att veta att man får den hjälp man behöver, med syfte att förbli symptomfri och må så bra som möjligt under lång tid framöver.

Och patienten i första rummet

Att patienten känner sig trygg är vår hjärtefråga och en grundpelare som sitter i verksamhetens alla väggar. En god kommunikation ser vi därför som en förutsättning för all lyckad vård och behandling.

Kompetens

Empati

Helhetssyn

Kvalitet

Handplockade specialister i hela landet

Våra medarbetare har mångårig klinisk erfarenhet och all personal är omsorgsfullt utvald efter kompetens och förmåga inom sitt verksamhetsområde.

Hos oss träffar patienten samma läkare vid varje besök. För varje nytt möte byggs ökat förtroende, vilket gör att vi tillsammans kan jobba än mer effektivt mot de mål vi sätter upp.

Våra kliniker är öppna året om. Nyopererade patienter kan när som helst få rådgivning och hjälp över telefon.

Vi vill alltid vara nära till hands för våra patienter. Vi har placerat våra kliniker centralt på flera orter runtom i Sverige. Ambitionen är att fortsätta utöka vår verksamhet med fler kliniker och ytterligare verksamhetsområden.

Vi älskar vårt jobb

Great Place to Work® utvärderar och utvecklar arbetsplatskulturer, med årliga listor över Sveriges bästa arbetsplatser. Deras undersökning har visat att 98 % av våra medarbetare trivs på sin arbetsplats, är stolta att berätta var de arbetar och rekommenderar våra tjänster till andra. Det innebär att vi ligger i nivå med de bästa arbetsplatserna i Sverige.

Kvalitet och uppföljning

Kvalitet och uppföljning är viktigt för oss. Därför jobbar vi systematiskt med att hela tiden utveckla vår verksamhet. En del i målsättningen har varit att certifiera alla kliniker enligt KIV — Kvalitetssäkring inom vården. Certifieringen innebär att vi arbetar efter samma ledningssystem, med samma rutiner och handläggning. Det betyder att vi kan erbjuda alla våra patienter samma kvalitet, service och uppföljning oavsett vilket klinik man befinner sig på.

99 % nöjda patienter

Eftersom alla individer har olika behov är det viktigt för oss att patienten blir hörd och sett, alltid och utan undantag. Tillsammans med våra korta väntetider, fokus på rätt diagnos och insats vi rätt tidpunkt har vi därför lyckats med någonting vi känner stor stolthet inför — 99 % nöjda patienter.

Vår vision är att vara ditt självklara val

Vår intention är att erbjuda ett brett vårdutbud utifrån en helhetssyn tillsammans med omhändertagande och kompetenta medarbetare. Vårt löfte är trygga och bekväma händer genom hela vårdförloppet och vår strävan är alltid att bli bättre på det vi gör.

Medarbetare

Ulrika Olbe

VD Atleva Specialistvård

Ulrika Olbe

Jag är privilegierad att få jobba med det jag brinner för, nämligen att få vara med att skapa god och effektiv vård. Jag jobbar på Atleva Specialistvård för här finns en framåtanda och vilja att skapa högkvalificerad vård med hög tillgänglighet.

Mail: ulrika.olbe@atleva.se

Läs mer

Jörgen Emanuelsson

Ekonomichef Atleva Specialistvård

Jörgen Emanuelsson

Jag är övertygad om att god ekonomiska kontroll är en viktig del av ett företags framgång. Jag har en strävan att hela tiden förbättra arbetet med styr- och kontrollsystem, ekonomiska planer och rutiner och att på så sätt ge bättre beslutsunderlag till ledning, styrelse och ägare.

Mail: jorgen.emanuelsson@atleva.se

Läs mer

Emma Krook

Kvalitetsutvecklare Atleva Specialistvård

Emma Krook

Som utbildad maskiningenjör och sjuksköterska har jag erfarenhet inom såväl kvalitetsledning och ledarskap som akutsjukvård och kirurgi. Genom ett strukturerat kvalitetsarbete med säkra och effektiva processer som mål vill jag bidra till att säkerställa en trygg och tillgänglig vård för våra patienter och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Kvalitetsarbetet ges stort utrymme inom koncernen vilket gör det otroligt roligt och inspirerande att gå till jobbet!

Läs mer

Nadia Lykke Redlo

Marknadskommunikatör Atleva Specialistvård

Nadia Lykke Redlo

Läs mer

Thomas Bremholm

Medicinskt ledningsansvarig Atleva Specialistvård

Thomas Bremholm

Läs mer
Mathilda Klingstrom affärscontroller Atleva Specialistvård

Mathilda Klingström

Affärscontroller/Löneadministratör Atleva Specialistvård

Mathilda Klingström

Läs mer

Petra Berndtsson

Affärsutvecklare Atleva Specialistvård

Petra Berndtsson

Läs mer

Ola Collin

Operativ Chef Atleva Specialistvård

Ola Collin

Läs mer

Maria Styrén

Ekonomiassistent Atleva Specialistvård

Maria Styrén

I min roll som ekonomiassistent vill jag hjälpa till och stötta den service som personalen på företaget tillhandahåller, och att samtidigt vara en viktig länk mellan kund/patient och leverantörer.

Mail: maria.styren@atleva.se

Läs mer

Alma Rastoder

Ekonomiassistent Atleva Specialistvård

Alma Rastoder

Läs mer

Emelie Olson

Praktikant marknadskommunikation Atleva Specialistvård

Emelie Olson

Läs mer

Ledningsgrupp

Ulrika Olbe

VD Atleva Specialistvård

Jörgen Emanuelsson

Ekonomichef Atleva Specialistvård

Thomas Bremholm

Medicinskt ansvarig Atleva Specialistvård

Emma Krook

Kvalitetsutvecklare Atleva Specialistvård

Nadia Lykke Redlo

Marknadskommunikatör Atleva Specialistvård

Mathilda Klingström

Affärscontroller Atleva Specialistvård

Mariann Hjort

Enhetschef HandCenter Göteborg

Anna Zeipel

Enhetschef HandCenter Stockholm & Linköping

Sarah Sannemalm Bimbilova

Enhetschef HandCenter Öresund

Anne Skoog

Enhetschef FotCenter Stockholm

Maria Paskovski

Enhetschef Smärthjälpen Göteborg & Stockholm, Werbe & Partners

Styrelse

Gustav Ecorcheville

Styrelseordförande

Ola Collin

Ledamot

Andreas Hiller

Ledamot

Peter Weiderman

Suppleant

Anders Wallmon

Suppleant